72. STARÉ LABE V LUŽNÍM LESE U TUHÁNĚ A ČERVENÉ PÍSKY

Tak jako jsou vcelku zachovalé tůně (stará koryta řeky) u Neratovic (Kozelská a Jiřická), tak se nachází staré Labe na mělnické straně. Zde jsou však ponechány vlastnímu osudu. Terestrifikace, zazemňování probíhá spontánně a v lesním prostředí jde vcelku rychle. Labe se v tomto úseku regulovalo na počátku 20 stol. a v krajině tak byly napáchány značné a trvalé změny vedoucí k odvodňování území. Za socialismu se v odvodňování pokračovalo a dnes tomu není jinak. Změny za 30 let žádné. Není vůle. A pak se divíme, že není voda v krajině…
Co se ale týká krásy v krajině, jsem spokojen. Ostatně posuďte sami ze záběrů😀

Tuháň – Wikipedia

Kaplička v obci