Volání jara

Volání jara. Hlasy ptáků s komentářem Ludvíka Mühlsteina.

Na Speciálu Českého rozhlasu můžete postupně poslouchat seriál Volání jara. Přináším sem všechny nahrávky, doplněné otagovanými obrázky z Encyklopedie ptáků Českého rozhlasu (případně Wikipedie nebo jinde, pokud obrázky v Encyklopedii chybí).

O Ludvíkovi Mühlsteinovi na Databázi knih – stránka s životopisem, jeho knihy.

Fotogelerie:

Vzpomínky Ludvíka Mühlsteina

O Ludvíku Mühlsteinovi na Databázi knih

Textové a další zvukové informace:

1 Bekasína otavní

Wikipedia
Hlas samce bekasíny

Tok samce bekasíny otavní

Bekasína otavní

2 Budníček většíWikipedia

Zpěv budníčka většího

3 Žluna zelená

Wikipedia

Teritoriální volání žluny zelené

Teritoriální volání žluny šedé

Sameček žluny zelené bubnující na plechovou tabulku

Vábení samice u hnízda

Podzimní hlas

 

4. Břehouš černoocasý

Zpěv břehouše černoocasého – 2 nahrávky:

5. Holub hřivnáč

za odkazem jsou na stránce i videa

Zpěv holuba hřivnáče:

 

29 Rákosník zpěvný

Wikipedia

30 Žluva hajní

Wikipedia

Zpěv žluvy hajní

31 Sedmihlásek hajní

Wikipedia