Polní krajiny

Polní krajiny patří k těm nejohroženějším biotopům nejen v ČR. Stavy ptáků klesly od roku 1800 o 80 procent! Jak je to možné. Pole není jen pole, ale i přilehlé ekotony. Proč neslyšíme křepelky, koroptve a skřivany? O tom více v nahrávce…

Vyprávění o Austrálii i o českých, slezkých a moravských polích.

94. Polní krajiny

Tráva polní krajiny