O strakách ve městech

Straka obecná paří mezi kulturofilní živočichy, kteří se nebojí člověka, měst a vesnic. Proniká sem z okolní krajiny a výborně se zde usadila a je stálým ptačím inventářem v městské poušti. Často ji spaříme v městských alejích, školních zahradách a v okolí kontejnerů, kde hledá potravu. Více se dozvíte v nahrávce…

O strakách je povídání o tom, jak straky obývají města ve velkých počtech, proč tomu tak je.

90. Straky a město

Straka může znamenat: