Rakosník zpěvný

Zvuková pohlednice z vycházky Zvukových  cest v okolí Kostelce nad Labem ze dne 29. 5. 2019 s nevidomou Romanou L. . Rákosník zpěvný je druh pěvce, který se vyskytuje nejraději v mokrých a vlhkých  místech. Tato nahrávka pochází z lokality, kdy v pšeničném poli byl menší mokřad s rákosinami. Tak málo stačí k tomu, aby zde rákosník zpěvný žil. Ostatní druhy rákosníků žijí spíše u rybníků v hlubších  rákosinách. Vlhké louky, vlhká kopřiviště, mokré příkopy, to jsou biotopy, kde žije např. i cvrčilka zelená.

Rákosník zpěvný