Kdy u nás naposledy sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc

Meteor 25. května 2019
„Sveřepí šakali zavile vyli na bílý Měsíc.“ Kdo by neznal tuto větu ať už z filmu Marečku, podejte mi pero nebo přímo osobně ze školy. Psávali jsme to tak často, že to budilo dojem, jako by šakali v naší přírodě byli běžnou záležitostí. Nebyli. Naši pradědečkové a prababičky je osobně neznali. I proto se kolem nich šíří mýty. Jan Andreska v Meteoru popsal, jak probíhá jejich návrat do naší přírody. Víte, proč mají šakali žijící na jihu větší uši?

Kdy u nás naposledy vili šakali

O šakalech na Wikipedii.

A kde žijí?

Rozšíření tří uznávaných druhů šakalů (tmavá místa = překrytí výskytu) (Wikipedia)

Šakal obecný (Canis aureus) – šakal obecný – žlutá barva: jižní a jihovýchodní Evropa (Řecko, Bulharsko, Turecko), jižní Asie (Arabský poloostrov, Indie, Čína);

Šakal čabrakový (Canis mesomelas) – hnědá barva: severovýchodní a jižní Afrika;

Šakal pruhovaný (Canis adustus) – červená barva: střední Afrika, kolem Guineiského zálivu a na jih přes celou šířku Afriky.