Rezervace Kopeč

chalupy v obci Kopeč

Hlaváček jarní

Hlaváček jarní

Hlaváček jarní

Křivatec český

Hlaváček jarní

Hlaváček jarní

Hlaváček jarní

Křivatec český

Hlaváček jarní

Hlaváček jarní

hlaváček jarní

Hlaváček jarní

Křivatec český

Křivatec český

 
Wikipedia:

Mapy.cz okolí Kopeče s fotografiemi

Moji milí přátelé, moji zvukocestovatelé,
tato série nahrávek obsahuje hlasy hrdličky zahradní, která se často plete s kukačkou, nebo má úplně odlišné hlasy.
Další snímky jsou z rezervace Kopeč v okrese Mělník. Lokalita je proslulá vzácnými jarními rostlinami: hlaváčkem jarním a křivatcem českým. Častá tu je pěnice vlašská, která je u nás velice vzácná. Ta přiletí až na přelomu dubna a května. My nyní uslyšíme hlavně strnady luční.
 
Nabízím jako jeden z možných výprav Zvukových cest.

O přírodní rezervaci Kopeč

Kopeč ve středu 20. března 2019

Strnad obecný v rezervaci Kopeč

O přírodní rezervaci Kopeč