Člověk a krajina

60. díl   Krajina ztichla a koronavir
V tomto vyprávění se zastavíme nad tím, jak působí na přírodu omezení člověka, který v krajině hospodaří, žije, jak ji intenzivně využívá a pak přijde pandemie čínské chřipky a život se v krajině zpomalí a pozastaví…
Narhávka ke stažení: 60. KRAJINA ZTICHLA A KORONAVIR
61. díl   Němá krajina
V dnešní vycházce se vydáme do polních kultur, polních ekosystémů, poslechneme si ticho, které nás provází, když procházíme intenzivní polní krajinou, ze které vlivem nevhodného hospodaření zmizeli téměř všichni polní ptáci…
Nahrávka ke staženi: 61. NĚMÁ KRAJINA
62. díl   Zamyšlení nad krajinou
V tomto díle se zamyslíme nad krajinou, co je krajina, jak ji využíváme. Je to pel mel postřehů, ktré mě napadli v podvečerním smraku, když jsem se procházel po práci v malém lesíku uprostřed polí, po sklalách u Lobkovic a remízkách….

Nahrávka ke staženi: 62. ZAMYŠLENÍ NAD KRAJINOU