Kozelská tůň u Neratovic

Zvu Vás na procházku po okolí Kozelské tůně u Neratovic.
Projdeme se okolo starého Labe, uslyšíme zajímavou volavku a ledňáčka, zazní popis staré řeky. Krásný lednový den s Pavlem Švecem u vod, lesů u krtinců.

Kozeolská tůň – fotky z GoogleMaps