Za dančí říjí na podzim 2019

Z vycházky za daňčí zvěří do mělnického kraje, do katastru obce Řepín.

Jsou zde malebné lesy, většinou listnaté, pole a remízky, což mají daňci rádi. Lesy krásně voní podzimem, štěbetají ptáci a rochají daňci. Poslechněte si atmosféru lesa, mé komentáře a vydejme se do lesa.