Kačka Schejbalová na zvukových cestách

Katka Schejbalová pozoruje jeřáby, skokany skřehotavé a kozorožce

S touto příjemnou mladou ženou jsem se setkal poprvé na Aktivu SONSu v Pardubicích, kde jsem měl povídání o Zvukových cestách přírodou. Pak se stačilo domluvit a šli jsme na Zvukové cesty do pražské zoo. Kateřina má zájem o přírodu, o opeřence a vůbec o vše živé. Šli jsme z dolní části zoo do části horní a zaposlouchali jsme se do zpěvu páků, kteří tu létají volně, i do ptáků ve voliérách, slyšeli jsme první kvákání skokanů skřehotavých, do toho nám pískali opičky kotulové, sledovali a poslouchali souboje kozorožců kavkazkých. Učili jsme se složitý zpěv špačka obecného, slyšeli jsme zvonohlíka zahradního, který právě přiletěl z teplých krajin, brhlíci se krásně předváděli, koňadry také. Učili jsme se rozeznávat houkání holubovitých ptáků, zejména hrdličky zahradní a holuba hřivnáče. Kačka zpívá v opeře a věnuje se hudbě, tak se ptačí zpěvy naučí rychle. Byla to velmi pečlivá žačka Zvukových cest, byla na ní vidět radost, že poznává to, co jí Zvukové cesty dávají. Strávili jsme spolu příjemné dvě hodiny a věřím, že se vypravíme opět do lůna přírody. Mám rád takové pilné klienty a snad jsem jí udělal radost.

kozorožec kavkavzký, mohutné zvíře, hodně velká koza, rohy dlouhé přes metr, pomalu kráčí zprava doleva po strmé skále za ním je veliký padlý strom

Kozorožec kavkazský

Na obrázku je pilná žačka Kačka a poslouchá výklad o špačcích, jsme u tzv. Mlýnského náhonu, bývalého náhonu a dívá e směrem k vodě. Za ní je voliéra s orlosupy

U Mlýnského náhonu, u voliery s orlosupy

Kačka stojí na šotolinové cestě v dolní části zahrady, dívá se doprava na prvohorní skálu speciálním kukátkem. Pozorujeme vzácné kozorožce kavkazké, kde se samci mezi sebou bojují a jsou slyšet duté a tupé rány.

Katka Schejbalová u výběhu kozorožců.